Actie Handboek

Inhoud:

  1. Context, een historisch moment

  2. Proces van de 3 acts - [ vertaling aan de gang]

  3. Act 1 - 15 tot 19 juni - micro local en web actie [ vertalingaan de gang]

  4. Act 2 - 20 tot 25 juni local actie [vertaling aan de gang]

-----------------------------------

Een historisch moment

De Covid-19-crisis laat ons zien dat problemen die ons teisteren systemisch van aard zijn. Voor het eerst zien we op wereldschaal hoe de vele crisissen - gezondheid, ecologisch, sociaal, cultureel en economisch - een gemeenschappelijke oorzaak hebben: een economisch systeem, een productie- en consumptiepatroon dat gebaseerd is op de uitbuiting van de mens en de planeet, een manier van leven die de ecosystemen waarvan het afhankelijk is, consumeert.

We bevinden ons op een kantelpunt. Er moeten diepgaande keuzes worden gemaakt die de toekomst voor ons allemaal zullen bepalen. Nu onze regeringen de weg naar een "terugkeer naar het normale" inslaan, maken ze deze keuzes voor ons. Zijn we het eens met deze beslissingen? Is er geen les te leren van de Covid-19-crisis? De situatie van voor de crisis heeft ons in de problemen gebracht. Waarom zou je teruggaan?

Op dit historische moment we, in plaats van ons te haasten naar de illusie van een "herstel", een pas op de plaats maken om samen te komen en na te denken over wat er gedaan moet worden? Onze levensstijl en de politieke keuzes die worden gemaakt zijn niet te verenigen met een waardig en duurzaam leven voor iedereen. Zou het niet beter zijn om dit voorgoed achter ons te laten en iets anders te bouwen in plaats van ze weer hiernaar terug te keren?

De keuze waar we vandaag voor staan is de vraag: wat is essentieel? Wat draagt echt bij aan de kwaliteit van ons leven zonder de toekomst van onze kinderen in gevaar te brengen? Wat is overbodig, wat is schadelijk? Nu we uit deze lock-down komen, worden we opgeroepen om de balans op te maken van wat we als maatschappij willen behouden en wat we willen opgeven.

  1. Context, een historisch moment

  2. Proces van de 3 acts - [ vertaling aan de gang]

  3. Act 1 - 15 tot 19 juni - micro local en web actie [ vertaling aan de gang]

  4. Act 2 - 20 tot 25 juni local actie [ vertaling aan de gang]